PERIODINIS TOBULINIMASIS

Dar nevairuoji? Ateik į vairavimo mokyklą DORKANAS

Vairuotojai privalo išklausyti periodiškai – kas penkerius metus – 35 val. (teorija) profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą.  

Mokymo kursas gali būti organizuotas dalimis, tačiau kiekvieną kartą negali trukti trumpiau kaip 7 val.

Vairuotojai, įgiję profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimus keleiviams (arba kroviniams) vežti, pakartotinai mokymo kursų baigti neprivalo, jei įgyja kitos kategorijos transporto priemonės vairavimo teisę keleivius (arba krovinius) vežti.

Programos pavadinimai:

  • Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa (35 val.) (kodas 260084034)
  • Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa (35 val.) (kodas 260084033)

Kursų kaina - 122 € 

Vairavimo mokyklą „Dorkanas“ baigusiems mokiniams kursų kaina tik 102 €

Nauja grupė 2017-11-29 nuo 10.00

Reikalingi dokumentai:

  • vairuotojo pažymėjimas
  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas