PERIODINIS TOBULINIMASIS

Dar nevairuoji? Ateik į vairavimo mokyklą DORKANAS

Vairuotojai privalo išklausyti periodiškai – kas penkerius metus – 35 val. (teorija) profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą.  

Mokymo kursas gali būti organizuotas dalimis, tačiau kiekvieną kartą negali trukti trumpiau kaip 7 val.

Vairuotojai, įgiję profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimus keleiviams (arba kroviniams) vežti, pakartotinai mokymo kursų baigti neprivalo, jei įgyja kitos kategorijos transporto priemonės vairavimo teisę keleivius (arba krovinius) vežti.

Programos pavadinimai:

  • Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa (35 val.) (kodas 260104108)
  • Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa (35 val.) (kodas 260104107)

Kursų kaina - 60 €

Nauja grupė 2024-07-22 nuo 10.30

Nauja grupė 2024-07-29 nuo 10.30

Reikalingi dokumentai:

  • vairuotojo pažymėjimas
  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas