MOKYMO TRUKMĖ IR TURINYS

Dar nevairuoji? Ateik į vairavimo mokyklą DORKANAS

Pradedantieji vairuotojai ir vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti, norėdami baigti papildomą mokymą, mokymo įstaigoje privalo:

  • ne trumpiau kaip 45 minutes individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė;
  • baigti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą;
  • baigti ne trumpesnį kaip 90 minučių trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą;
  • su mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone;
  • išlaikyti žinių patikrinimo testą.

Kitos sąlygos: 


Pradedantysis vairuotojas ir vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, privalo parengti ir prieš papildomo vairuotojų mokymo pradžią mokymo įstaigai pateikti jo padaryto (-ų) KET pažeidimo (-ų) aprašą.  

Pažeidimo aprašas (Pažeidimo (-ų) aprašas rengiamas valstybine kalba A4 formato (210x297 mm) lape. Jeigu pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, nekalba valstybine kalba, pažeidimo (-ų) aprašas gali būti parašytas ir kita kalba, tačiau kartu su juo turi būti pateiktas vertimas į valstybinę kalbą. Pažeidimo (-ų) aprašą (aprašą su vertimu) vairuotojas pateikia mokymo įstaigos asmeniui, atsakingam už mokymą, prieš bendro mokymo kurso pradžią).

Jei vairuotojas nekalba valstybine kalba arba dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo negali suprantamai išreikšti savo minčių, mokymų metu dalyvauja vertėjas, sugebantis versti į vairuotojui suprantamą kalbą. Vairuotojas apie tai, kad jam reikalingas vertėjas, mokymo įstaigai praneša iš anksto. Vertėją, suderinusi su vairuotoju, kviečia mokymo įstaiga. Vertėjui už vertimą pagal jo pateiktą sąskaitą sumoka vairuotojas.

Mokymo įstaiga vairuotojui, kuriam atimta teisė vairuoti, ir pradedančiajam vairuotojui, kuris už padarytą (-us) KET  pažeidimą (-us) neteko teisės vairuoti, išduoda nustatytos formos Papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymą.

Už papildomą vairuotojų  mokymą atsakingas Audrius Stramkauskas, tel. +370 5 234 05 05

Administracija - Antakalnio g. 54, Vilnius, tel. +370 5 234 05 05, darbo laikas:  I-V nuo 9.00 iki 18.00

Vidaus tvarkos taisyklės ir mokymo tvarka