Naudinga

Dar nevairuoji? Ateik į vairavimo mokyklą DORKANAS

Praktinio egzamino metu Jums bus pateikti trys atsitiktine tvarka parinkti klausimai. Paruošėme Jums visų kategorijų klausimus su atsakymais. Kviečiame susipažinti ir sėkmingai pasiruošti egzaminui.

Patikrinimo prieš važiavimą klausimai

B1, B kategorija

1. Parodykite arba pasakykite, kaip užrakinamas ir atrakinamas vairo užraktas.
Jeigu variklis veikia, išjungti jį ir ištraukti raktelį. Sukti vairą į vieną arba į kitą pusę, tada vairas užsirakina. Norint atrakinti vairą, raktelį įdėti atgal į spynelę ir bandyti užvesti, jeigu nepavyksta pasukti raktelio, tada vairą judinti su viena ranka, o su kita sukti raktelį, tuomet atsirakina ir galima užvesti automobilį.
Jeigu automobilis būtų su mygtuku - išjungti variklį (paspaudžiant mygtuką), vairą sukant jis užsirakins. Atrakinti vairą, nieko daryti nereikia, paspaudus mygtuką įjungti variklį, vairas automatiškai atsirakins.

2. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas.
Reikia ištraukti variklio alyvos matuoklę, ją nuvalyti ir vėl įstatyti. Tada pakartotinai ją ištaukti ir pažiūrėti, kad variklio alyvos matuoklėje alyvos nebūtų daugiau MAX žymos ir mažiau MIN žymos.

3. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.
Sukant vairą neužvestam automobiliui jis sukasi sunkiai, o esant užvestam automobiliui - lengvai. Jei vairas sukasi sunkiai tiek esant užvestam, tiek neužvestam varikliui, reiškia jog arba automobilyje nėra vairo stiprintuvo, arba jis sugedęs.

4. Parodykite, kaip įjungiamas galinio lango šildymas.
Galinio lango šildymo mygtukas randamas prie šidymo-vėdinimo sistemos valdymo. Dažniausiai jis būna stačiakampio formos su vingiuojančiom rodyklėm į viršų, paspaudus mygtuką, automatiškai įjungiam šildymą.

5. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.
Kai variklis yra atvėsęs, aušinimo skysčio lygis turi būti tarp MIN ir MAX žymų, esančių ant aušinimo skysčio bakelio šono. Jeigu aušinimo skysčio lygis yra žemas, įpilkite pakankamai tinkamo aušinimo skysčio. Užpildykite skystį iki MAX žymos, bet neperpildykite.

6. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys.
Stovėjimo stabdys įjungiamas po 3-4 trakštelėjimų. Jei įjungus pimą pavarą ir bandant pajudėti jaučiamas pasipriešinimas ir stabdymas, reiškia stovėjimo stabdys veikia.

7. Pasakykite, kur pilsite langų plovimo skystį.
Langų plovimo skysčio rezervuaras yra po variklio gaubtu. Bakelis dažniausiai būna specialiu simboliu ant viršaus.

8. Parodykite, kaip tikrinsite ar veikia priekinio ir galinio (jei yra) langų plovimo sistema.
Priekinio lango plovimo sistema įjungiama patraukus dešinę vairo svirtelę į save, tuomet į priekinį langą purškia plovimo skystį ir valo valytuvai. Nuvalius purvus, išjungiam (atleidžiant ranką nuo svirtelės).
Norint įjungti galinį langą - svirtelę reikia stumti nuo savęs.
Kituose automobiliuose įjungimas gali būti sukant svirtelės galiuką arba paspaudus iš svirtelės galo.

9. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.
Norėdami įjungti garsinį signalą, nuspauskite garsinio signalo simbolį ant vairo.

10. Pasakykite, kaip nustatysite ar nėra gedimo stabdžių antiblokavimo sistemoje (ABS)?
Ar nėra gedimo stabdžių antiblokavimo sistemoje (ABS) sužinosime, kai įjungsime degimą. Užsidegs kontrolinės lemputės ir ABS, po kelių sekundžių didžioji dalis kontrolinių lempučių užges ir ABS turi užgęsti. Tai reiškia, kad sistema yra patikrinta ir gedimų joje nėra.
Jeigu įjungus degimą, automatiškai didžioji dalis lepučių užgęstą, o ABS lemputė toliau šviečia, reiškia sistemoje yra fiksuotas gedimas ir pati sistema nebeveiks.

11.  Pasakykite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas.
Skysčio lygis turi būti tarp žymų MAX ir MIN žymų, esančių ant bakelio šono.

12. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.
Užvedimo jungiklis turi būti įjungtas, kad posūkių signalai veiktų. Norėdami įjungti posūkių signalus, judinkite svirtelę aukštyn ar žemyn. Žalios spalvos rodyklės - indikatorius prietaisų skydelyje rodo, kuris posūkio signalas veikia. Jie patys išsijungs, kai po manevro vairą pasuksite atgal. Jei indikatorius ir toliau mirksi, rankomis grąžinkite svirtelę į pirminę padėtį. Jei indikatorius mirksi labai greitai ar lėtai, tai reiškia, kad gali būti perdegusi lemputė arba blogas grandinės kontaktas.

13. Pasakykite, kaip patikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.
Stabdžių šviesos siganalų tikrinimas vyksta vizualiai, kai paspausta stabdžių pamina. Privažiuokite automobilio galu prie sienos ir pamatysite raudonos spalvos šviesos stabdžių signalą (žibintų) atspindį arba paprašykite kieno nors pagalbos.

14. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdys.
Esant neužvestam varikliui, kiekvieną kartą spaudžiant stabdžių pedalą, jo eiga sutrumpės trečdaliu. Darbinis (pagrindinis) stabdys laikomas techniškai tvarkingu, jeigu stabdymas efektyvus stabdžio pedalą paspaudus 1/2 eigos. Jeigu kaskart spaudžiant stabdžių pedalą, jis spaudžiasi iki galo, vadinasi sabdžiai yra sugedę ir toliau važiuoti negalima.

15. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.
Ar tinkamai veikia visi žibintai reikėtų tikrinti vizualiai, kai automobilio variklis įjungtas. Paeiliui įjunkite žibintus ir apžiūrėkite juos. Automobilio priekyje turi degti atitinkamai gabaritinės, artimos ar tolimos šviesos, jeigu įrengti, turi degti priešrūkiniai žibintai, automobilio gale - raudonos gabaritinės šviesos, atbulinės eigos žibintas, galiniai rūko žibintai, jeigu tokie įrengti, ir numerio apšvietimas.

16. Pasakykite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose.
Lipduką su rekomenduojamu oro slėgiu padangose rasite atsidarę degalų pylimo dangtelį, kai kuriuose automobilių modeliuose šią informaciją galima rasti ant vairuotojo pusės statramsčio arba ant daiktadėžės dangtelio.

17. Pasakykite, kaip tikrinsite oro slėgį padangose.
Atsukite padangos ventilio dangtelį, įstatykite oro slėgio matavimo prietaisą - manometrą, paspauskite jį ir kelias sekundes palaikę atleiskite. Manometro skydelyje matysite koks oro slėgis padangoje.


18. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.
Jeigu padanga yra susidėvėjusi lygiai, protektoriaus susidėvėjimo indikatorius atsiras kaip vientisa juosta einanti per visą protektorių. Taip pat padangų protektoriaus gylį galima išmatuoti specialiu prietaisu arba tiesiog slankmačiu. Padangų protektoriaus gylis turėtų būti mažesnis nei 1.6 mm vasarą ir 3 mm žiemą.

19. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti.
Visi automobilio ratai turi būti tinkamai subalansuoti. Kai sukeičiate padangas, patikrinkite, ar nėra nelygaus dilimo ar pažeidimų. Žiūrėkite ar padangų protektoriuje ar šone nėra guzų, išsipūtimų ar įtrūkimų. Jei nors viena iš šių sąlygų yra tenkinama ar jūs matote audinį ar kordą, būtinai pakeiskite padangą nauja. Ant tos pačios ašies padangos turi būti vienodo aukščio, pločio, nusidėvėjimo ir sezoniškumo.

20. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.
Avarinės šviesos signalizacijos tikrinimas vyksta, kai ji yra įjungta. Avarinis signalas priverčia mirksėti visus posūkio signalus. Norėdami įjungti avarinę šviesos signalizaciją, nuspauskite avarinio signalo jungiklį (raudonas mygtukas su trikampio simboliu). Šis jungiklis veikia užvedimo spynelei esant bet kurioje padėtyje. Norėdami išjungti avarinį signalą, vėl nuspauskite jungiklį.