Renginiai vaikams ir jaunimui

Dar nevairuoji? Ateik į vairavimo mokyklą DORKANAS

Vaikystėje ir paauglystėje sistemingas saugaus eismo mokymas, ateityje skatintų vairavimo mokykloje parengtą vairuotoją naudoti transporto priemonę protingai ir dorai kitų eismo dalyvių atžvilgiu. 

Kiekvienas savo atsakingu elgesiu turime keisti elgesį kelyje.

2014 m. gegužės 28 d. ir birželio 5 d. vairavimo mokykla „Dorkanas“, tęsdama vaikų saugaus elgesio kelyje ugdymą, Vilniaus jėzuitų gimnazijos 7 - 8 klasių moksleiviams pravedė saugaus eismo pamokas ir supažindino su pirmosios pagalbos teikimo pagrindais.

2012 m. birželio 6 – 7 d. vairavimo mokykla „Dorkanas“ Vilniaus jėzuitų gimnazijos 7 - 8 klasių moksleiviams pravedė saugaus eismo bei dėmesio, reakcijos, atminties ir išmokimo įtakos žmogaus saugiai gyvensenai pamokas.

2012 m. sausio 19 – 26 d. vairavimo mokykla „Dorkanas“, atsižvelgdama į dabartinę eismo situaciją ir siekdama ugdyti vaikus kultūringais eismo dalyviais, Vilniaus Užupio gimnazijos I ir II kl. moksleiviams pravedė saugaus eismo pamokas „Atšvaitas gali išgelbėti gyvybę“, supažindino su pirmosios pagalbos teikimo pagrindais.

180 Vilniaus Užupio gimnazijos moksleivių dalyvavo pamokose, kurių metu siekėme sudominti moksleivius eismo aplinka, skatinome kelyje elgtis saugiai ir atsakingai, pateikėme patarimų, kaip išlikti saugiam eismo aplinkoje. Pirmosios pagalbos užsiėmimų metu supažindinome moksleivius su galimomis ekstremaliomis situacijomis ir mokėme kuo paprastesnėmis priemonėmis ir metodais suteikti pirmąją pagalbą, susikoncentruoti, nugalėti kylančius negatyvius jausmus. Stengėmės, kad jaunuoliai susipažintų ne tik su gaivinimo teorijos pradmenimis, bet ir įgytų praktinių įgūdžių - pasinaudojant gaivinimo manekenais daugelis išmoko atlikti pradinį gaivinimą. Siekiant užtikrinti vaikų saugumą tamsiu paros metu, mokiniams dalinome atšvaitus, lankstinukus.

2011 m. gegužės 30 – birželio 8 d. vairavimo mokykla „Dorkanas“, vykdydama saugaus eismo šviečiamąją veiklą jauniesiems eismo dalyviams, Vilniaus jėzuitų gimnazijos 7 – 8 kl. ir I ir II gimnazijos kl. moksleiviams pravedė saugaus eismo pamokas „Saugią aplinką kuriame mes patys“. 

320 Vilniaus jėzuitų gimnazijos moksleivių dalyvavo pamokose, kurių metų aptarėme kiekvieno eismo dalyvio asmeninę atsakomybę už savo ir aplinkinių saugumą, moksleiviams priminėme veiksnius, ribojančius eismo dalyvių pastangas ir galimybes užtikrinti savo bei aplinkinių eismo dalyvių saugumą, aptarėme vaikų amžiaus tarpsnių, gyvenimo būdo bei sveikatos įtaką elgesiui keliuose, informavome mokinius apie papildomas priemones saugumui užtikrinti.

2010 m. lapkričio 3 – 4 d. ir lapkričio 16 d. vairavimo mokykla „Dorkanas“ kartu su Vilniaus miesto savivaldybe, Vilniaus Jeruzalės vidurinėje mokykloje (6 ir 8 kl. moksleiviams) ir Vilniaus Gabijos gimnazijoje (6 kl. moksleiviams), įgyvendino visuomenės sveikatos programą „Saugaus elgesio mokymas kelyje“.

Programos darbai: 

  1. Kiekvieno eismo dalyvio asmeninė atsakomybė už savo ir aplinkinių saugumą;
  2. Eismo įvykių dėl vaikų neatsargumo priežastys; 
  3. Pėsčiųjų, keleivių, dviračių vairuotojų teisės ir pareigos, darbas grupėse, diskusijos; 
  4. Papildomos priemonės saugumui užtikrinti, veiksniai, ribojantys eismo dalyvių pastangas užtikrinti savo bei aplinkinių eismo dalyvių saugumą; diskusija - kodėl žmonės nesisega saugos diržų, kas lemia, kad dviračių ar motorolerių vairuotojai nenori dėvėti šalmų? 
  5. Testo sprendimas, lankstinukų, atšvaitų, tušinukų dalinimas, pažymėjimų, patvirtinančių apie dalyvavimą programoje „Saugaus elgesio mokymas kelyje“ įteikimas.

2010 m. birželio 18 d. tęsdama  praėjusių metų tradiciją, vairavimo mokykla "Dorkanas" drauge su vaikų stovyklos "Kuo būsiu užaugęs?" organizatoriais surengė saugaus eismo paskaitėlę mažiausiems mūsų visuomenės nariams.

Šios paskaitos tikslas, ne tik pamokyti vaikus saugiai elgtis kelyje, bet ir laiku pastebėti ir atskleisti kiekvieno vaiko gabumus ir talentus. Gal susipažinęs su vairavimo mokyklos darbo specifika mažasis stovyklos dalyvis norės tapti saugaus eismo mokytoju ar vairavimo instruktoriumi...

2010 m. gegužės 26 – birželio 9 d. vairavimo mokykla „Dorkanas“ ir jos saugaus eismo mokytojai, prisidėdami prie saugesnės eismo aplinkos kūrimo, mokė Vilniaus jėzuitų gimnazijos 6 – 8 klasių ir I ir II gimnazijos klasių moksleivius saugaus eismo. 

396 Vilniaus jėzuitų gimnazijos moksleiviai dalyvavo pamokose „Aš – eismo dalyvis“, kurių metų siekėme sudominti moksleivius eismo aplinka, skatinome kelyje elgtis saugiai ir atsakingai, laikytis Kelių eismo taisyklėse numatytų pareigų, tamsiuoju paros metu segėti atšvaitus arba vilkėti šviesą atspindinčias liemenes, naudoti dviratininkų šalmus, nes tai gali išsaugoti šimtus gyvybių. 

Jauniesiems eismo dalyviams dalinome atšvaitus, lankstinukus, saugaus eismo žinias pasitikrino atlikdami testą, vykdėme anketinę apklausą, kurios tikslas buvo išsiaiškinti, kas moksleiviams suteikia žinių apie saugų elgesį kelyje, kokias saugumo priemones naudoja bei kokio saugaus eismo mokymo metodo pageidautų. 

2009 m. birželio 30 d. vairavimo mokykloje "Dorkanas" vyko saugaus eismo akcija „Saugus eismas ir vaikai“, kurioje dalyvavo stovyklos "Kuo būsiu užaugęs?" vaikai. Vairuotojų mokytojas Romualdas Seibutis skaitė saugaus eismo paskaitą mažiesiems stovyklautojams. Vaikai įdėmiai išklausę mokytojo bei uždavę ne vieną klausimą liko patenkinti ne tik sužinoję apie saugų eismą, bet ir gavę atminimui dovanų "Saugaus eismo žinyną", kuris taps neatsiejamu pagalbininku ateityje.